Trú mưa được địt sếp nữ cực ngon, hỏi thì Đô cũng thổ lộ hiện anh ta sống có một mình, không còn người thân nào. Nhà nghèo, không ăn học gì nên Đô chẳng nghĩ đến chuyện lấy vợ. Nghe Đô bảo vậy nhưng nhìn vóc dáng của anh ta, Vy đoán chắc sinh lý của Đô rất mạnh, có điều là đó giờ chưa có gần gũi con gái nên chưa có dịp mà thôi. Con chó beggie của Đô cũng giống y chang như chủ nó, Cậu nhân viên số hưởng và sếp nữ trong đêm mưa sinh lý mạnh thấy mồ, đêm qua nó cũng chơi Vy hai phát một lúc đó thôi. Càng nghĩ.