Về quê nghỉ hè gạ tình bạn thân của chồng Suzume Mino mông đẹp , đầu tấn công Đồng Nhân Trận sau 50 thước. Thạch Thanh Phong bắt đầu tấn công sau 50 thước. Ầm! Ầm! Tên này dám kiêu ngạo như thế, quả thật có thực lực cường đại, lúc này lực lượng đồng nhân đã tăng lên tới Luyện Thể tầng tám, Quá nứng lồn nên gạ tình bạn thân của chồng Suzume Mino thèm cặc đồng dạng bị đánh cho hỗn loạn tan tác. Hắn không ngừng chút nào lại xông vào 60 thước, lấy được cái điểm số thứ nhất. – Không thấm vào đâu! Không thấm vào đâu! Thạch Thanh