Nhân viên may mắn được thịt nữ giám đốc Yu Shinoda lồn đẹp , Nham Vân Thạch này rốt cuộc là dùng làm gì, lại quý giá như vậy, làm cho Lâm Phức Hương không tiếc tặng ra một thanh bảo kiếm có thể gọi là thần binh? Hơn nữa đây là thù lao trả trước! Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Chu Hằng, Lâm Phức Hương thở dài, đành phải giải thích: – Địa Nham Vân Thạch có thể dùng để luyện chế Pháp khí! – Pháp khí? Vẻ nghi hoặc của Chu Hằng chẳng những không giảm bớt, Nhân viên may mắn được thịt nữ giám đốc Yu Shinoda gợi cảm lại