Ngủ nhờ một đêm nhà chị đồng nghiệp Yuzuriha Karen vắng chồng , cương thi khổng lồ, sắc mặt dữ tợn bế trên tay tiến đến. “Hừ, tên tiểu ma tinh như ngươi cũng đến đấy thôi.” Thích Thì Chiều không vui ứng tiếng. Lạc Nam cảm thấy thú vị, tên tiểu hài này chính là Luyện Ma Đồng Tử, Trễ chuyến tàu nên qua đêm cùng chị đồng nghiệp Yuzuriha Karen lồn hồng kẻ đã cho hắn Ma Cương Vệ đầu tiên ở lần giao lưu ở Dị Nguyên Hội. Mặc dù Luyện Ma Đồng Tử xuất thân từ Ẩn Châu nhưng con hàng này lại không có mặt ở Ẩn Châu để bị cuốn vào tràng âm mưu