Thanh niên nhút nhát được đụ chị của bạn gái Koyoi Konan vắng chồng , Hằng cũng đi tới, ôm quyền nói: – Tham kiến tông chủ! – Cha, Thanh niên nhút nhát được đụ chị gái người yêu Koyoi Konan lồn đẹp con gái của ngươi đã sắp chết đói, đừng hàn huyên ở nơi này nữa, vừa đi vừa hàn huyên a! Lâm Phức Hương lôi kéo Lâm Kiếm Trần bước đi. Lâm Kiếm Trần cũng để ý thấy quần áo hai người không chỉnh tề, chẳng qua Chu Hằng rất ưu tú, tương lai chắc chắn là một cường giả tuyệt thế, vì vậy hắn coi như không thấy, âm thầm đồng ý sự tình của hai