Bất ngờ trước độ dâm của chị của bạn học Kami Anna dâm đãng , đại thiên tài! – Năm trước đã đột phá Sơ Phân nhị trọng thiên, bây giờ là nhất chi độc tú! Trong các bao sương truyền đến từng lời nói nhỏ, tuy rằng Nghiêm Ứng Long rất trẻ tuổi, nhưng võ đạo chỉ nhìn thực lực không nói tuổi, tu vi Sơ Phân nhị trọng thiên đủ để ngồi cùng những lão gia hỏa đó! Hơn nữa, Hải Sơn Tông chính là đứng đầu 9 ngọn núi Thiên Hàng, Tới nhà học thêm ai ngờ được địt chị gái người yêu Kami Anna thèm cặc thực lực mạnh nhất, Nghiêm Ứng Long lại là