Đúng rồi, sao sẵn đây Phương không nhờ Boray giúp cho thằng Miên luôn. Boray dù sao cũng là người Miên, cậu ta ở Sài Gòn lâu rồi nên chắc sẽ giúp thằng Miên thậm chí dễ hơn là Đạt nữa, vậy là tiện cả đôi đường. Thấy cô cứ suy tư rồi mĩm mỉm cười một mình, thằng Miên bèn hỏi: – Cô Phương… chuyện gì sao cô suy tư vậy? – Lại đây, tui nói anh nghe nè… Phương kêu thằng Miên lại ngồi gần mình rồi tiếp: – Nhớ chuyện tui hứa giúp anh… nhờ người tìm bà con ở Sài Gòn không? Thằng Miên gật đầu. Phương thủng