“Nói cho con biết là cô muốn đưa cái gì vô trong cô”
Cô nhìn tôi, nhoẻn miệng cười và nói:
“Cô muốn đưa con cặc của con vô trong cô”
“Cô muốn đưa vô đâu? ”
“Vô trong cái lồn ẩm ướt của cô. Cô muốn đút con cặc của con vào trong cái lồn đang ướt nhoẹt của cô, cục cưng của cô ơi! ”