nàng đang phản ứng như thế nào. Nhưng đầu óc nàng lúc này đang mụ mị hẳn đi, một lần cực khoái đã làm nàng như mất hết sức lực. Cơn cực khoái chưa kịp hết thì lại tiếp tục trào tới thêm một lần nữa khiến Quyên dục tiên dục tử. Âm đạo co bóp lại như bóp nghẹt lấy dương vật nó, Phương cắm đầu nắc vào đó như một thằng điên. Nó chưa bao giờ cảm nhận lấy cảm giác này, cảm giác bùng nổ khiến nó như muốn nổ tung. Hai tay ôm chặt bắp đùi to tròn của Quyên, dương vật nó nắc thêm mấy cái sau đó đẩy sâu vào