Cô Lan: “Vinh ơi, con có biết là cô muốn có thai rất kinh khủng hay không? Nó rất quan trọng đối với cô”
Tôi: “Con biết mà cô Lan, đó là lý do tại sao con muốn cô đồng ý với những gì con đã nói. Con muốn cô có con với con. Cô phải quan hệ tình dục với con. Con biết là cô yêu dượng nhiều lắm. Cô vẫn cứ ăn ở với dượng giống như trước giờ”
Cô Lan: “Cô không thể quyết định chuyện này ngay bây giờ được. Cô cần phải có thêm thời gian”