chuyện đó… cô khỏi lo… – Ừ… thôi… em biểu tụi nó về… lo chuẩn bị đi… lát cô về… Phương có ý đuổi khéo. Sinh cũng có vẻ hiểu nên vội vàng rút lui. Lúc nó ra nói chuyện thì hai thằng nhóc kia cũng mừng lắm. Khi bỏ về, tụi nó còn lễ phép cúi chào cô và thằng Miên nữa. Thấy tụi nhỏ đi rồi, thằng Miên mới hỏi cô: – Sao rồi cô… mọi chuyện ổn không? Phương gật đầu đáp: – Ừ… cũng hổng sao… tụi này cũng thân… nên chắc… không có gì đâu… – Hihi… tui thấy chắc tụi nó nhìn thấy cô giáo ở truồng vậy… cũng ngạc