Em nhân viên massage trẻ trung chiều khách, đâu, anh muốn rủ thằng Lâm nhậu chút thôi mà, vợ anh đi chơi với bạn chắc mai mới về rồi,Gặp em nhân viên massage quá ngon nên phải địt ở nhà một mình chán quá. Tuyết khúc khích cười nói: – Hằng đi chơi rồi thì qua đây chơi với em! Tôi thấy cái kiểu nói dâm đãng của Tuyết đoán chắc là việc tôi sang quá dễ dàng rồi nhưng tôi vẫn nửa đùa nửa thật nói: – Qua đấy chơi Lâm nó biết được lại không hay? Tuyết cười rồi bảo: – Gớm! Lo cái gì cơ chứ, Lâm mà thấy anh sang khéo thích quá.