Sung sướng làm thịt em gái người yêu Mahina Amane lồn đẹp , tầng chín, trong nháy mắt trường kiếm tập kích, rốt cục làm ra phản ứng, nó vẫy cái đuổi, Sung sướng làm thịt em gái người yêu Mahina Amane vắng chồng hung hăng quật tới Chu Hằng. Chém! Chu Hằng bạo hống một tiếng, Sương Hàn Kiếm chém xuống, kiếm phong sắc bén dưới lực lượng cuồng bạo gia trì, không chút dừng lại chém mở vảy Kim Quan Xà, cắt thân thể cứng cỏi của nó, chặt đứt xương cốt rắn chắc còn hơn bách luyện của hắn! – Hưu! Một cái đầu rắn bay múa trên