nằm ngược, đưa cả nguyên cái lồn vào trước miệng thằng Miên. Đến lúc này không cần nói thì hắn cũng biết là chắc cô nhột, cô muốn hắn bú lồn cô khi cô đang bú dương vật hắn. Mông Phương đong đưa dương vật trước miệng thằng Miên nhưng ở phía trên miệng cô vẫn nút hàng của hắn đều đều. Thằng Miên cũng khoái cái kiểu 69 này lắm. Hai tay hắn ôm chặt bờ mông tròn trịa của cô ghì chặt lồn Phương xuống tới trước miệng và lưỡi mình. Thằng Miên bắt đầu lùa cái lưỡi của hắn vào lồn Phương. Chiếc lưỡi thằng