Vào nhà nghỉ cùng em nhân viên Mei Itsukaichi vú to , có lo lắng về phần của mình, cho nên phản đối. Hạ Nhật Tinh nói thêm nguyên nhân khác khiến cho Đường Bính Khôn có chút mắt tròn mắt dẹt, ông ta biết rõ Hạ Nhật Tinh cùng thường vụ phó chủ tịch Thành Thiên Hạc trong công việc thì không có việc gì để phải dẫm đạp lên nhau, nhưng thường vụ phó chủ tịch Thành Thiên Hạc, chẳng những không có giúp đỡ bên ủy ban thành phố công tác, ngược lại khắp nơi còn gây chướng ngại khó khăn cho chủ tịch Hạ Nhật Tinh, vì thế nên Hạ Nhật Tinh rất căm tức, Bỏ thuốc ngủ rồi chén em nhân viên Mei Itsukaichi vú to nhưng ông