Trốn vợ để ngoại tình cùng nhân viên bđs Hikari Aozora vú to , vào bảo tháp cũng không cần phóng lớn tháp đến mức độ có thể chui vào, mà chỉ cần dùng ý thức kết nối, Trốn vợ để ngoại tình cùng nhân viên bđs Hikari Aozora lồn khít là hắn có thể trực tiếp bị hấp thu vào. Đương nhiên khoảng cách này không thể quá xa, phải ở bên trong khu vực thần thức của hắn có thể bao phủ, hơn nữa ở giữa không thể có đồ vật này nọ ngăn cách. Hiện nay thần thức của hắn đã có thể bao phủ phạm vi không gian ba trượng, bởi vậy ở trong phạm vi