Ông bố số hưởng chén luôn bạn học của con Sayaka Otoshiro nứng lồn , Nguyệt Châu. – Muốn khiêu chiến tù phạm tử hình Tụ Linh Cảnh, Kế hoạch địt nhau cùng bạn học của con Sayaka Otoshiro khát tình hay là yêu thú? Khi Chu Hằng nói rõ ý đồ đến đây, hắn được dẫn tới một gian thư phòng, một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi hỏi hắn. – Tù phạm tử hình! Chu Hằng ngẫm nghĩ, nhân loại có thể thông minh hơn so với yêu thú. Mà hắn ngoại trừ muốn hấp thu lực lượng ra, còn muốn dựa vào áp lực sinh tử bức bách chính mình đạt tới cảnh giới của