Thỏa mãn ham muốn cùng chị hàng xóm Shiramine Miu mông to, ít bữa… rồi tìm cách… Thằng Miên nghe nói vậy thì rưng rưng hai mắt, Thỏa mãn ham muốn cùng chị hàng xóm Shiramine Miu mông to hắn nói: – Cảm ơn cô nghen… cho tui trú chân… thiệt khổ hết sức… tui không thân không thích… chẳng biết phải nương nhờ ai bây giờ… Phương nghe thằng Miên than thì thấy cũng tội nghiệp cho hắn lắm. Tội thì hắn cũng đáng tội nhưng nhìn mặt mũi hắn bầm dập vậy cũng xót lắm. Phương đang tính nói chuyện với hắn mấy câu thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Thằng Miên tội nghiệp nghe xong thì giật mình, mặt hắn không còn chút máu. Phương cũng