Thấy sếp chồng đến chơi vợ liền phục vụ, Vy chạy. Vy chỉ chạy kịp xuống đồi, xuống đến mép nước đã bị hai gã du côn kéo lại. Cô quay lại thấy người nắm tay mình kéo lại là gã tóc dài. Gã tóc vàng vẫn đang chạy theo sau, dương vật gã dài thòng lúc lắc theo mỗi cú chạy. Vy cố chống cự, gã tóc dài vật cô xuống bãi biển ngã chổng vó ra. Gã tóc vàng theo sau, Vợ nứng lồn dụ dỗ luôn sếp chồng ra đến nơi chỉ còn biết thở dốc. Gã bảo với bạn: – Tao thua… mày chơi lẹ đi! Vy nghe gã tóc vàng lạnh lùng.