Dận chồng chị dâu cho em chồng địt, ta lại. Vy đành xuống nước: – Thôi được rồi… đừng mà… Long đừng nói… – Muốn Long giữ bí mật cũng được, nhưng có một điều kiện… – Điều kiện gì cũng được, miễn Long đừng cho Hiếu biết. Long muốn gì? – Long muốn gì ah? Hi hi… tiền bạc thì Long không thiếu. Long chỉ thiếu ‘tình’ thôi. Long thấy tướng Vy nhìn ngon lắm, Dận chồng chị dâu cho em chồng địt muốn ngủ với Vy một lần. Được chứ? Vừa nói Long vừa nháy mắt với Vy, miệng cười dâm đãng. “Thằng… mất… mất dạy!” Vy tức tối rửa thầm trong miệng, chỉ.