Nam sinh mới lớn bị cô bạn học dắt vào đời shot rồi… tao mới dzớt xong một em… cũng vừa làm xong 1 shot thôi… – Hi hi… Hàng ‘chất’ quá mà… tao chịu đéo nổi luôn… – Ah… mày nói làm tao nhớ… liệu mình mày chịu nổi không đó… tao đã nói trước là em Vy này dâm lắm đó nha… – Lúc đầu cũng hơi bất ngờ… nhưng chắc tao chịu được… – Mày chắc không đó… làm gì làm chứ đừng để em nó coi thường nha. Nếu chịu đéo nổi thì tao gọi thêm thằng khác qua giúp mày… Tao đã nói rồi… em này.