Thanh niên về nghỉ hè được chén người yêu cũ Yatsugake Umi dâm đãng , không tầm thường, chủ tịch huyện Hải Dương Trọng Hải thì Vương Thành Hà từng thấy qua lần, chỉ có thư ký của ông ta là Vương Thành Hà chưa từng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ ở nơi này. – Ui trời… Đinh Nhị Cẩu, cậu bò quá nhanh nha, Những ngày ướt át cùng em hàng xóm Yatsugake Umi ngọt nước mọi người hay nói là có loại cán bộ lên chức nhanh như phi cơ, tôi lại thấy cậu là loại cán bộ lên chức như còn nhanh hơn nữa tựa như là hỏa tiễn vậy. Trương Nhụy lúc này nắm bắt được cơ hội sôi động, tự hạ mình đứng lên tới rót rượu cho Đinh Nhị Cẩu,