Sếp già check hàng nữ thư ký Jinguuji Nao cuồng dâm , như hiểu được nhiều. – Nếu các lãnh đạo nói như vậy, Sếp già nứng cặc địt luôn nữ thư ký Jinguuji Nao thèm cặc cháu chỉ là lính lác múa rìu qua mắt thợ… xin phát biểu trước. – Đinh Nhị Cẩu ngập ngừng cười cười nói. – Đồng chí Trường Sinh, bây giờ đồng chí không phải là một chủ nhiệm khu vực thôn nhỏ nhoi ở thị trấn Lâm Sơn nữa, mà là thư ký của chủ tịch huyện, cho nên cũng xem như là đại diện thay mặt cho lãnh đạo, cứ tự nhiên phát biểu. Chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ cũng tham gia náo nhiệt vui vẻ nói ra, Đinh Nhị Cẩu có cảm giác buồn cười, náo loạn