Đêm nay, tôi sẽ quan hệ tình dục với bà cô ruột của tôi, cô Lan. Mẹ tôi rất hạnh phúc vì tôi sắp có được điều tôi muốn, nhưng cũng buồn vì tôi sẽ không đéo mẹ vào những đêm sắp tới. Mẹ sẽ phải ngủ một mình vì kể từ nay tôi sẽ ngủ với cô tôi.
Chúng tôi chuẩn bị cho đêm đầu tiên của hai cô cháu tôi. Tôi có đủ mọi thứ trang trí từ chợ mua về. Cô Lan hỏi tôi là cô với tôi sẽ ngủ ở phòng nào. Tôi nói với cô rằng, kể từ hôm nay, cô sẽ chuyển qua phòng tôi để ngủ và quan hệ tình dục với