Do đó tôi nói tôi chỉ cắt tỉa thôi. Me hỏi là như thế nào. Tôi chạy về phòng tôi, lần này với bộ dạng hoàn toàn trần truồng, tôi lấy cái máy xén rồi trở lại phòng tắm. Tôi nói với mẹ là dùng cái này. Bây giờ tôi đã sẵn sàng để nhìn thấy lồn mẹ. Tôi kéo mẹ đứng dậy. Mẹ đứng trước tôi còn tôi ngồi trên ghế của mẹ.