Phim sex chén luôn cô chị gái của vợ cực ngon, tượng ra trong đầu. Con có biết Tần Thuỷ Hoàng có một lăng mộ rất lớn có rất nhiều tượng đất nung hình người binh lính ở trong đó không?” “Có, Phim sex sung sướng cùng chị gái của vợ cực sướng con xem được nó trên Facebook” “Con hãy tưởng tượng Tần Thuỷ Hoàng sống dậy dẫn theo đội quân đất nung hành quân hai tay cầm vũ khí cầm cờ di chuyển đều nhau hô to hai mốt… hai mốt… như đang duyệt binh vậy” Hải Dương cười vì độ hài hước của mẹ. “Hai tay cầm cờ là số 2 còn bước đều bước hai mốt là 2.