Nữ sinh thuê nhà và trả tiền bằng lồn đỉnh… sướng. Duy được thể nhấp mạnh hơn rồi nói: – Lên đỉnh hả… thảo nào nhiều nước quá… anh nhấp mạnh đây… Hằng ứ lên một tiếng thì Duy nhấp mạnh hơn. Cái đầu khấc tù tù có viên bi trắng nhẫy thụt đến banh cái lỗ lồn của Hằng ra. Vừa địt vừa thở nhưng Duy vừa hỏi tôi: – Em địt thế này… có được không anh? Khiếp cái lồn của Hằng khít quá anh ơi… Tôi cười ha hả nói: – Được chứ! Mạnh nữa lên em… lồn vợ anh đang ra nước kìa… địt sao.