Nhân viên vụng trộm cùng vợ sếp Saki Okuda lồn đẹp, có sẵn mà ăn… xíiiii… Mỹ Hạnh chu môi cong cớn, thái độ đĩ thõa còn hơn cả Thủy Tiên. Thằng Sơn kéo cô nằm lên cánh tay hắn, rồi quay sang hỏi: – Sướng không cưng… Mỹ Hạnh trề môi: – Đàn ông cha nào cũng như cha đó… Cứ làm xong là hỏi sướng không cưng… Dạ thưa mấy cha con không có ssss… sướng! Cô nói mà cái miệng chu ra rồi ngước cổ lên cao như gà trống gáy,Thanh niên gạ gẫm luôn vợ sếp Saki Okuda lồn đẹp chữ “ssss… sướng” kéo dài như tiếng đàn bầu ngân vang giữa đêm vắng khiến Hải Sơn.