Nhân viên hiếp dâm nữ giám đốc đã có chồng, đạo như lúc trước nữa. Không cần gấp gáp vội vã, cả hai rửa mặt thật sạch thì thấy trời cũng vừa sáng tới. An toàn rời khỏi nhà vệ sinh, Nhân viên hiếp dâm nữ giám đốc đã có chồng cả hai thư thả tản bộ bên nhau thêm chút nữa. Trái với những nồng nhiệt khi bên trong nhà vệ sinh, lúc ra ngoài Vy rất giữ ý tứ không để Phụng choàng vai bá cổ để người ta thấy. Phụng thấy Vy ngại như vậy nên cũng chiều ý cô. Lúc đi ra khỏi công viên, Phụng khẽ mỉm cười khi thấy cô đi chân hơi cong.