Lên đỉnh cùng vợ bạn Rena Miyashita cuồng dâm , có thể dùng thực lực nghiền ép mà thôi.” Trương Nhã Trâm nói thêm. Lạc Nam đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, Lên đỉnh cùng bạn của vợ Rena Miyashita lồn múp sợ rằng toàn bộ Chí Tôn Thế Lực ở Ngũ Châu Tứ Vực liên thủ lại cũng không phải đối thủ của một Đạo Thống a. “Đa tạ Trương Tiểu Thư nhắc nhở, lần này thật sự thiếu nàng một đại ân tình.” Lạc Nam cảm kích chắp tay nói. Trương Nhã Trâm giúp hắn câu thông với Diệm Lãnh, lại còn nhắc nhở hắn không