Lần đầu được tận hưởng nữ diễn viên Aoi Tsukasa nứng lồn , tinh là dụng cụ chỉ bản đồ rất quý, thông qua kết hợp thiên văn và bản đồ, trận pháp cảm ứng, có thể hiển thị ra vị trí của người dùng, Lần đầu được tận hưởng nữ diễn viên Aoi Tsukasa cuồng dâm dù cho ở trong rừng sâu sa mạc cũng không có khả năng lạc đường. Khó trách bốn người này không biết đường cũng dám chạy vào dãy núi Bình Thiên, có dụng cụ thiên tinh quả thật không cần phải lo lạc đường, chỉ là không ngờ lại bị cướp mất. – Là con lừa đê tiện… Chu