Gja tình em nhân viên mới Sakura Miura nứng lồn, mày lấy lại. – Đéo cần đéo cần, cứ làm đúng kế hoạch là được. Thằng An đi chơi với nhỏ Loan tôi ở nhà chờ chỉ cần thằng An dụ được con Loan dô Hotel là tôi bay lại đó, bắt tại trận rồi dần cho nó trận đuổi cổ nó đi luôn. Hơn 2 tiếng sau thì thằng An nt nói ngắn gọn: Thời Cơ Chưa Chín Muồi! Tôi căm lặng,Anh trưởng phòng và nhân viên thực tập Sakura Miura nóng bỏng lòng đau thắt tốn mất 6tr mà không được việc. Thằng An về tới nhà thì gửi cho tôi mấy cái đoạn ghi âm, nội dung trong.