Địt cả đêm em đồng nghiệp đến hết bao cao su, vừa là người yêu của anh. Xuỵt… Đừng nói gì. Sau hôm nay, Địt em đồng nghiệp dâm dục tới rách BCS dù anh có nói gì đi nữa, em đã trở thành người phụ nữ của anh và anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với em, như anh đã nhận trách nhiệm với cô Dung. Em biết dù em có làm gì sai, anh cũng sẽ tha thứ và giúp em sửa chữa. Dù em có sa ngã đến đâu, anh cũng sẽ kéo em trở lại. Em biết dù mấy năm nay em cố tránh xa anh và tránh xa nhóm, nhưng anh và bọn nó vẫn.