Cưỡng ép địt tập thể gái đã có chồng Aoi Ichino mông đẹp giờ mình học ở nhà em hả? – Lúc đầu do mẹ em nhờ thầy Huy dạy kèm. Thầy sợ cái vụ cấm dạy thêm nên sợ. Mẹ em thấy vậy mới cho thầy mượn chỗ lớp đó để dạy. Dù sao thì chỗ đó mẹ em cũng để cho mấy người Sinh Viên dạy học hè… giờ không làm gì nên để thầy mượn thôi. Phương nghe vậy thì gật gù. Dũng kể tiếp: – Mẹ em có trả tiền học thêm nhưng thầy không nhận. Thầy có gửi tiền điện cho mẹ em nhưng mẹ cũng không lấy. Rồi có bữa thầy lại nói với mẹ chuyện cô dạy cùng thầy đó. Mẹ em cũng đồng ý luôn. Mẹ