Cưỡng dâm chị chủ nhà Saeko Matsushita ngọt nước , lên. “KENG, Cưỡng dâm vợ hàng xóm Saeko Matsushita khát tình đụng độ Cấm Kỵ – Đế Hoả Đạo Kinh, người tu luyện Đế Hoả Đạo Kinh tự hình thành Đế Viêm Thể, sản sinh Viêm Mạch và Viêm Cốt, khai mở Hoả Thế, Hoả Hồn, Hoả Nhãn và Hoả Tâm, bất độc bất xâm, áp chế vạn hoả trong thiên hạ…” “Ngưng tụ Hoả Chủng thu phục tất cả những người bị trúng phải thành Hoả Nô.” “Tu đến tầng thứ tối cao của Đế Hoả Đạo Kinh, có thể đồng hóa tất cả các loại tài nguyên