Chồng cho vợ đi massage ai ngờ vợ bị địt tơi bời, trang, trang đầu là sơ lược dự án công nghệ cao, những trang sau là các tính toán sơ bộ về kinh tế và một bản đồ tỉ lệ 1: 1000 có đánh dấu những ô tròn nhỏ. Nhìn vẻ ngơ ngác không hiểu của tôi, cô mới nói nhỏ. – Đây là tài liệu quy hoạch khu công nghệ cao mới,Chồng dẫn vợ đi massage và cái kết mọc sừng do một tập đoàn nước ngoài đầu tư, còn đang trong vòng bí mật. Đây là khu quy hoạch, nhưng mấu chốt là nó thiếu hoàn toàn khu dịch vụ, mấy cái đánh dấu này là khu vực.