Chịch xã giao cùng nữ đồng nghiệp Kawakita Saika thèm cặc , vô cùng ngạo khí, bị giẫm lên mặt trước mặt mọi người, nhất thời tức thì nóng giận công tâm, trực tiếp hôn mê. – Còn có phế vật nào không phục? Tên thiếu niên thứ hai ngoáy ngoáy lỗ tai, nói: – Đã quên giới thiệu, ta gọi là Vệ Toàn Hà, xếp hạng thứ 9 trong ngoại môn đệ tử, còn có vị này, Nhậm An Dật, tên không như người, Thanh niên chuốc say rồi làm thịt sếp nữ Kawakita Saika mông to tuyệt không phải người an nhàn, xếp hạng thứ tám, sau đó là người này, Vi Kim