bị hiếp, hay nói đúng hơn là làm tình giữa đường giữa xá thế này khiến Phương rất sợ. Chắc vì vậy lồn cô thít chặt lại, làm gã du côn đang thúc sau đít cô có vẻ khá vất vả. Gã rên rỉ: – Đụ má… sao tự dưng lồn em bót quá vậy… bót hơn hồi nãy nữa… đã quá… Gã chưa chịch nghe vậy thì cười: – Chắc nó sợ… nên vậy đó… mày than làm gì… lồn bót thì chơi đã hơn chứ… Không chỉ có gã du côn kia mà hình như Phương cũng thấy sướng lắm. Gã du côn kia chắc sợ xuất tinh mau nên cứ kéo ra hết lại đẩy vào từ từ cho