Bạn uống say nên lén lút chén luôn vợ bạn, vào giữa háng mình vậy thì nói: – Chỉ được cái nhìn trộm vợ là không ai bằng? Tôi trề môi nói: – Nhìn trộm đâu mà nhìn trộm, đứng thế này thì chỉ chần ngước mỗi phát là thấy hết rồi còn gì nữa! Sao mà hôm nay khô thế? Hỏi lại lần hai thì tôi khom người ngồi dậy, Sung sướng đụ vợ bạn thật phê luồn tay từ cái đầu gối lên sờ sờ cái đùi rồi vuốt nhẹ ba đầu ngón vào cái đũng quần. Hằng gạt nhẹ tay tôi ra ngồi xuống đùi tôi mà nói: – Khô bởi gì em vứt.