Anh thợ ảnh may mắn và gái đã có chồng Suzuhara Miran ngọt nước , tịch huyện cũng sẽ không ngoại lệ. Đại biểu nhân dân toàn huyện, 95 % đại biểu là từ các lãnh đạo các cấp trấn, Chụp ảnh xong gạ tình luôn gái đã có chồng Suzuhara Miran cuồng dâm hương, thôn … và 5% đại biểu còn lại là từ các xí nghiệp tư nhân tạo thành, tuy nhiên giá trị thân phận của hai bên thì bất đồng, một bên là giám đốc các xí nghiệp tư nhân địa diện cho công nhân thì nằm ở bên thiểu số, một bên số đông còn lại là lãnh đạo các cấp cơ sở thì đại diện cho lực lượng nông dân, bọn họ thì trước sau như một, lúc nào cũng nhất trí với cấp trên, nên vỗ tay thì