lòng Phương thấy không yên nên mới chủ động gọi điện thoại cho Tuấn. Cô nói chuyện bình thường, dặn Tuấn ngày mai nhớ ghé chở cô đi dạy. Chỉ nhiêu đó thôi nhưng cô nghe giọng Tuấn có vẻ hồ hởi, làm như cả ngày nay anh chàng chỉ ngồi đó đợi điện thoại của cô vậy. Tuấn cứ hỏi miết bữa nay Phương có chuyện gì mà cậu ta thấy thái độ cô hơi khang khác. Phương không bày tỏ gì nhiều, cô nói là gặp chút chuyện rắc rối, nhưng cũng đã giải quyết xong hết rồi. Cô cảm ơn cậu ta nhưng biểu Tuấn đừng lo gì