Sung sướng xuất tinh vào lồn gái dâm đi học bơi, bảo: – Em đố hai anh đoán được đấy! Tôi quay lại nhìn kỹ Hạnh rồi nói: – Em này thì tầm mười chín chứ mấy! Thằng Lâm nói theo tôi: – Theo anh thì em này tầm mười tám thấp hơn Mạnh đoán một tuổi! Thằng Công uống hết ly rượu nói: – Hai anh đoán trật hết rồi! Em nó mới hơn mười sáu thí thôi, Sung sướng xuất tinh vào lồn gái dâm đi học bơi đang học lớp mười một đấy. Đủ tuổi địt thôi mà dâm lắm! Hai chúng tôi ngạc nhiên hỏi lại: – Mới lớp mười một thôi há! Chú mày chăn kinh khủng.