Sung sướng chơi nát lồn nữ hoàng đồ lót địt dẻo , Tướng khủng bố sở hữu 6 loại thuộc tính cường đại, nhất kích quét ngang, Ý Chí Kiếm Tướng đã bị áp chế. “Phong, Mộc nhập!” Lạc Nam lại như thần ra lệnh. Bạo Phong Pháp Tướng và Đại Địa Pháp Tướng một lần nữa nhập vào, Chí Tôn Pháp Tướng thần bí đã sở hữu tận 8 loại lực lượng, lập tức đã đè Ý Chí Kiếm Tướng ra đánh, cục diện hoàn toàn nghiêng về một bên. Chúng nữ hoảng sợ che kín miệng, Tận hưởng cơ thể nóng bỏng của nữ hoàng đồ lót địt dẻo ngơ ngác nhìn lấy ngoại trừ 8 Chí Tôn Pháp Tướng đã dung hợp thành một, vẫn còn 11 Chí Tôn Pháp Tướng đang chờ