Gặp bão nên ở lại công ty cùng nữ đồng nghiệp, sau, tôi với thằng Lâm bận túi bụi công việc, nói chung nói là bận nhưng chủ yếu là đi tiếp khách các kiểu mà thôi. Đến trưa thì mấy anh em được chiêu đãi trọng thể rồi còn đi gái gú nữa. Công nhận ở đây tuy thành phố không lớn nhưng cũng tìm được mấy em rất là ngon lành mấy anh em xả hơi xong thì đến ba bốn giờ chiều rồi. Thằng Công hí hửng nói: – Anh, em hẹn được mấy em ấy ra quán café sang chảnh nhất cái chỗ này rồi, Gặp bão nên ở lại công ty cùng nữ đồng nghiệp mấy anh.