Bố già hồi xuân chén luôn con dâu Mino Suzume lồn khít , cửu đại ma cương khác liên hợp tấn công. Hắn biết mình khó thể thay đổi cục diện… Ở một sàn đấu khác, Phật Tử của Vạn Phật Tự Ngộ Pháp ngưng trọng nhìn đối thủ của mình. Đó là nam tử khoác trên thân hoàng kim trường bào, Cha chồng nghiện địt nhau với nàng dâu Mino Suzume thèm cặc mái tóc sáng rực kim quang, ngũ quan sắc bén, thân thể đường đường. Kim Linh Thiên Tử của Bách Gia Học Viện. “Thú vị, không ngờ ở ngay vòng đầu tiên đã phải đối mặt với Phật Tử của