Sung sướng đụ em thư ký trẻ đã có chồng cực phê, nhưng mà không sướng bằng Khánh? Hơi lạ tôi hỏi lại: – Sao mà không sướng bằng Khánh? – Thì tuy là cảm giác lạ vì lâu ngày gặp và cũng là cảm giác quen vì tình cũ nhưng mà thấy làm sao ấy, Muốn xin việc nên gái xinh hi sinh thân mình nói chung là không có bằng gặp với Khánh! Tôi chăm chú nghe từng lời của Hằng rồi bảo tiếp: – Hay là bé hơn Khánh rồi lại không bằng của Chồng nữa nên không còn cảm giác gì? – Cũng chẳng phải, to hơn nhưng mà em không có cảm giác, hùng hục ba lần.