Sếp ơi nhẹ nhẹ thôi em ra, đập vào phần dưới háng cô. Vy vất vả chúi người về đằng trước liên tục theo nhịp dập của cậu ta, Cậu nhân viên số hưởng được sếp nữ cho địt âm đạo cô ăn no nê những cú dập ngập lút của Vũ. Vén mái tóc xõa xuống gối, cô quay lại nhìn Vũ, cậu ta đang nhắm nghiền mắt, mồ hôi lấm tấm trên mặt, răng cắn chặt lại như dồn hết sức để dập cô. Phần hông cậu ta đu đưa lấy đà dập cô những cú như trời giáng, rồi với một cú dập rất mạnh, Vy chúi sấp hẳn người về phía trước, ngực.