Sếp già biến thái và em nhân viên trẻ đẹp, mẹ nó lên mà doggy thôi. Mấy anh em nghe nó nói thì cười ha hả rồi bảo: – Kiểu gì chú mày cũng được, hết sự kiện là có thôi. – Hì thế mai sự kiện em có phải ở đó không anh? Không em đi dụ dỗ mấy em đó. Thằng Lâm thì thích lắm nên nó bảo: – Ờ! Chú mày thu xếp đi, Sếp biến thái và nữ nhân viên xinh đẹp chiều tầm bốn năm giờ chắc là xong xuôi. Họ hẹn ăn tối cũng tầm sáu bảy giờ tối. Xếp lịch với các em ấy vui chơi được hơn tiếng đấy. Thằng Công.