Mẹ: “Vậy thì em đã sẵn sàng để nhận thằng Vinh làm ba của đứa trẻ hay không? ”
Cô Lan: “Em sẵn sàng, nhưng chúng ta cần phải hỏi thằng Vinh trước đã. Nếu như nó sẵn sàng cho em một đứa con”
Tôi: “Ồ, cô Lan à, cô cũng biết là con có thể làm bất cứ chuyện gì vì hạnh phúc của cô mà. Con sẵn sàng tặng tinh trùng cho cô”
Cô Lan: “Cám ơn con. Vinh ơi, con đã cứu cuộc đời cô rồi đó”
Giờ thì cô Lan rất hạnh phúc. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì giờ đây cô có thể có con.