Cha dượng chén luôn 2 cô con riêng của vợ, Chiều vợ thì vợ chiều lại. Thằng Lâm trả lời: – Biết là thế nhưng mà trông Tuyết thế thôi. Bình thường ai cũng bảo ngoan hiền nhưng ở mới thấy dâm. Dâm thuộc dạng đại dâm luôn, thử làm một lần biết rồi đấy. Nói xong thì thằng Lâm nheo mắt đánh ý với tôi tôi cười khì khì, nhấp ngụm cà fê đắng cho đằm giọng rồi nói: – Mới thử có một lần, mà trên giường thì phụ nữ nào chẳng thế đâu có phải là đại dâm gì đâu. – Gặp nhiều sẽ biết, Cha dượng chén luôn 2 cô con riêng của vợ tôi không.